Amdanom ni

Cerdyn Eryri: eich tocyn at arbedion mawr yn Eryri

Mae Cerdyn Eryri yn gerdyn plastig maint cerdyn credyd sydd yn cael ei dderbyn gan ddwsinau o fusnesau sydd yn cymryd rhan yn y diwydiannau twristiaeth, hamdden a lletygarwch yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy.

Unwaith y byddwch yn prynu Cerdyn Eryri dim ond ei gyflwyno i fusnes sydd yn cymryd rhan (neu sôn am y cerdyn os ydych chi’n archebu o mlaen llaw dros y ffôn neu drwy e-bost), i elwa o ostyngiad unigryw neu bargen ‘Cerdyn Eryri’ a gynigir gan y busnes hwnnw.

Mae Cerdyn Eryri yn cael ei gefnogi gan Croeso Cymru, Visit Britain ac Ymweld ag Eryri.

Dwyryd Estuary - Snowdonia Pass

Sut i ddefnyddio eich Cerdyn Eryri

Porwch y rhestr o fusnesau sy’n cymryd rhan i gael gwybod am y bargeinion diweddaraf sydd yn cael ei gynnig gan ein partneriaid. Gallwch hidlo y rhestr yn ôl categori, neu defnyddiwch y blwch ‘chwilio’ os ydych yn edrych am fusnes penodol

Yn y rhestrau neu canlyniadau chwilio, cliciwch ar enw’r busnes i agor ei dudalen broffil a chael gwybod mwy am y partner, gan gynnwys manylion cyswllt, oriau agor, cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw delerau ac amodau sydd ynghlwm wrth y fargen. Mae rhai partneriaid yn gofyn i chi archebu ymlaen llaw a dyfynnu ‘Cerdyn Eryri’ yn ystod y broses archebu, felly mae’n bwysig eich bod yn darllen y telerau a’r amodau pob partner.

Os nad oes angen cadw lle ymlaen llaw, ymwelwch a’r busnes a chyflwyno eich Cerdyn Eryri i fanteisio ar y fargen arbennig sydd ar gael.

Mae’n bwysig eich bod yn edrych yn ofalus ar y bargeinion sydd ar gael cyn i chi wneud eich archeb neu ymweld a busnes sydd yn cymryd rhan, oherwydd gall bargeinion newid o dro i dro. Wrth i Gerdyn Eryri gael mwy o gyhoeddusrwydd eang ymhlith busnesau lleol, byddwn yn gweld llawer mwy o gynnydd yn ein rhestr o bartneriaid – felly mae’n fantais i chi gadw i fynu a’r rhestrau yn rheolaidd ar gyfer newidiadau ac ychwanegiadau.

Gallwch hefyd gadw i fyny a newyddion Cerdyn Eryri, gan gynnwys ychwanegion o fargeinion newydd a phartneriaid newydd, trwy danysgrifio i’n cylchlythyr, neu gysylltu a ni ar gyfryngau cymdeithasol. Fe welwch y ffurflen danysgrifio cylchlythyr ar waelod y wefan, a dolenni cyfryngau cymdeithasol uwch ben.

Pwy mae ar gyfer

Walking in Snowdonia - Snowdonia PassMae Cerdyn Eryri ar gyfer unrhyw un sydd am arbed arian ar weithgareddau hamdden a llety gwyliau yn Eryri. Er ei bod yn wych ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr eraill, mae hefyd yn berffaith ar gyfer trigolion lleol – y mwyaf a fyddwch yn defnyddio eich cerdyn, y mwyaf a fyddwch yn arbed, felly os ydych yn byw yn ardal Eryri mae’n werth prynu cerdyn er mwyn i chi fwynhau cynilion rheolaidd ar eich gweithgareddau hamdden. Er enghraifft, os yw eich hoff fwyty lleol yn bartner Cardyn Eryri, gallwch arbed bob tro y byddwch yn bwyta yno, yn amodol ar gynnig a T ac A au y partner.

Mae pop Pass yn dilys am hyd at 4 person.

Attractions of Snowdonia logoPwy ydym ni

Cardyn Eryri yw syniad Atyniadau Eryri, consortiwm o atyniadau Eryri yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo a chefnogi diwydiannau twristiaeth, hamdden a lletygarwch y rhanbarth.

Mae lansiad Cerdyn Eryri wedi cael ei ariannu yn rhannol gan Croeso Cymru, ac mae gan y prosiect gefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus gan gynnwys ‘Visit Britain‘, Ymweld ag Eryri a Cadw.

 

Save

Save

Save

Save

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.