Bwyd a diod

Cinio bach am dâl llai? Iawn! Cael eich bwydo’n dda am lai? Iawn! Rhywbeth neis am bris is? Yn bendant! Bwytwch ac yfwch am lai yn Eryri pan fyddwch yn cyflwyno eich Cerdyn Eryri ym mwytai sy’n cymryd rhan. Mae bargeinion gwych ar gael – porwch drwy ein rhestr o bartneriaid bwyd a diod isod a chliciwch ar yr enwau busnes i gael gwybod mwy.

Rydym yn diweddaru ein rhestr o bartneriaid bwyd a diod drwy’r amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw I fynu – cysylltwch a ni ar Facebook a Twitter, a pheidiwch ag anghofio tanysgrifio i’n cylchlythyr am ddiweddariadau rheolaidd yn syth i’ch mewnflwch.

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

10% ar bob bryniant caffi cyn 1yh

Dysgwch am y diwydiant llechi yng Nghymru drwy gymryd cipolwg diddorol ar fywydau’r chwarelwyr.

Bistro Pier House Biwmares

10% i ffwrdd o gyfanswm bil bwyd, yn ystod yr wythnos 2-5yh

Lle arbennig i gyfarfod, cyfarch a bwyta! Cyfeillgar ac ymlaciedig gyda golygfeydd gwych o’r Fenai a mynyddoedd Eryri.

Bwyty a Bar Molly’s

20% oddi ar fwyd Llun - Gwener, amser cinio yn unig.

Arbed pan fyddwch yn bwyta yn Molly, bar a bwyty newydd sbon thema Americanaidd yng Nghaernarfon.

Canolfan Bwyd Cymru Bodnant

10% oddi ar gyfanswm bil bwyd yn yr Ystafelloedd Te, a swper chanol wythnos, gwely a brecwast i ddau £135. Gweler y disgrifiad am fanylion.

Darganfyddwch y gwir flas o Gymru yn y Ganolfan Fwyd Cymru Bodnant.

Cegin Eidaleg Tredici

Gostyngiad o 10% ar gyfanswm eich bil. Ddim yn cynnwys diod gadarn.

Cymerwch daith gyffrous eto ymlaciol drwy gefn gwlad godidog De Eryri ar reilffordd stêm cledrau cul Fictorianaidd.

Gwesty Padarn

10% oddi ar fwyd, £5 oddi ar ystafell - darllenwch fanylion disgrifiad y fargen

Mwynhewch llety a bargeinion bwyd yng Ngwesty’r Padarn, Llanberis, pan fyddwch yn defnyddio eich Cerdyn Eryri.

Gwesty Royal Fictoria Eryri

15% oddi ar fwyd a diodydd penodol ym Mar a Lolfa Eryri

Dewch i fwynhau detholiad gwych o fwyd a diod wrth droed yr Wyddfa.

Gwesty’r Oakley Arms

Gostyngiad o 10% oddi ar brydau (termau yn berthnasol - gweler y disgrifiad)

Mwynhewch gostyngiad o 10% ar brydau bwyd yn y dafarn hen ffasiwn traddodiadol, clyd yma (termau yn berthnasol – gweler y disgrifiad am fanylion llawn).

Gwesty’r Royal Sportsman

10% o ostyngiad ar fwyd, £5 y noson oddi ar ystafelloedd - gweler y disgrifiad am fanylion llawn

Mil o filltiroedd sgwar o olygfeydd godidog ar garreg y drws – mwynhewch ystafelloedd a phrydau gostyngol gyda Cerdyn Eryri.

Hydeout – Barbeciw Deheuol a Tŷ mwg

10% i ffwrdd

Cael y blas gwych o’r taleithiau deheuol UD ar ochr ddeheuol Ynys Môn…

Kerfoots o Borthmadog

10% oddi ar pob pryniant - gweler y disgrifiad am fanylion

Bwyta, yfed a siopa yn yr unig siop adrannol annibynnol mewn dwylo preifat yng Nghymru.

Nant Gwrtheyrn

Amryw o gynigion ar gael - gweler y disgrifiad am fanylion.

Mae Nant Gwrtheyrn yn ganolfan Iaith Gymraeg a Threftadaeth wedi ei leoli mewn pentref chwarel Fictoraidd.

Oriel Plas Glyn y Weddw Gallery

10% i ffwrdd yn y caffi neu siop grefft

Rhyfeddwch at y bensaerniaeth Gothig trawiadol o Oriel Plas Glyn y Weddw – ac yna mwynhau 10% i ffwrdd yn y caffi neu siop grefft…

Plas Tan y Bwlch

10% i ffwrdd yn Ystafell De Dwyryd. Ddim yn cynnwys diod gadarn.

Edrychwch o gwmpas y gerddi trawiadol yn ganolfan astudio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a mwynhau lluniaeth ynghyd a golygfeydd gwych!

 

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.