Mynd o gwmpas

Mae’n wych gallu arbed ar ddiwrnodau allan, bwyta ac yfed, llety a siopa – a gyda Cerdyn Eryri, gallwch arbed arian ar eich teithiau o amgylch Eryri hefyd. Cymerwch olwg isod ar y bargeinion cludiant gwych sydd ar gael i chi pan fyddwch yn prynu Cerdyn Eryri – cliciwch ar enw’r partner i gael gwybod mwy.

Rydym yn ychwanegu mwy o bartneriaid cludiant yn rheolaidd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio yn ôl yn aml i weld beth sydd ar gael. A gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw i fynu gyda’r holl fargeinion a chynigion diweddaraf, trwy danysgrifio i’n cylchlythyr a chysylltu a ni ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’r ffurflen cylchlythyr tanysgrifiad ar waelod pob tudalen, a’r cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol ar gael ar ben pob tudalen..

Beics Menai Bikes

Gostyngiad o 15% ar holl logi beiciau. Uchafswm o chwech o bobl am bob tocyn.

Llogwch feiciau ar gyfer y teulu i gyd, ac archwilio’r ardal y ffordd werdd ac iach!

Rheilffordd Llyn Llanberis

Gostyngiad o 20% y person ar gyfer uchafswm o ddau oedolyn a dau blentyn.

Mwynhewch daith awr o hyd ar drên stêm ar hyd lannau Llyn Padarn a mwynhau y golygfeydd prydferth yr Wyddfa a’r mynyddoedd o amgylch.

Rheilffordd Talyllyn

10% oddi ar deithio trên safonol

Cymerwch daith gyffrous eto ymlaciol drwy gefn gwlad godidog De Eryri ar reilffordd stêm cledrau cul Fictorianaidd.

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

10% oddi ar deithiau llawn. Uchafswm o un person i bob Cerdyn.

Mwynhewch yr hiraeth o stêm mewn cerbydau cyfforddus wrth i chi ddarganfod prydferthwch Eryri mewn y ffordd orau bosibl.

Tramffordd y Gogarth

Gostyngiad o 10% ar bris tocyn

Yr unig dram ffordd gyrru ar geblau ym Mhrydain a eith a chi ar daith drawiadol i ben y Gogarth – chwiliwch am y geifr gwyllt!

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.