Llety

Gall eich Cerdyn Eryri gael bargeinion a gostyngiadau rhagorol a gynigir gan ein darparwyr llety ledled rhanbarth Eryri. O ostwng mewn ystafelloedd i nosweithiau am ddim, gallwch fwynhau Eryri am lai gyda’r Cerdyn Eryri!

Peidiwch ag anghofio – mae darparwyr llety newydd yn ymuno a ni drwy’r amser, felly cofiwch ddod yn ôl yn aml i weld beth sy’n newydd. Hefyd gallwch gadw mewn cysylltiad trwy ddilyn ni ar Facebook a Twitter (cliciwch yr eiconau ar ben y dudalen), neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr os hoffech gael y newyddion diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch (defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen).

Gwely a Brecwast Bryn Llewelyn

1 noson am ddim! Arhoswch 3 noson yn olynol, fe gewch y 4ydd noson am ddim. Telerau yn gymwys - gweler y disgrifiad llawn.

Llety gwely a brecwast croesawgar a chyfeillgar ym Metws-y-Coed. Archebu tair noson a chael un am ddim (telerau yn berthnasol – cliciwch i ddarllen rhagor).

Gwesty Padarn

10% oddi ar fwyd, £5 oddi ar ystafell - darllenwch fanylion disgrifiad y fargen

Mwynhewch llety a bargeinion bwyd yng Ngwesty’r Padarn, Llanberis, pan fyddwch yn defnyddio eich Cerdyn Eryri.

Gwesty’r Royal Sportsman

10% o ostyngiad ar fwyd, £5 y noson oddi ar ystafelloedd - gweler y disgrifiad am fanylion llawn

Mil o filltiroedd sgwar o olygfeydd godidog ar garreg y drws – mwynhewch ystafelloedd a phrydau gostyngol gyda Cerdyn Eryri.

Nant Gwrtheyrn

Amryw o gynigion ar gael - gweler y disgrifiad am fanylion.

Mae Nant Gwrtheyrn yn ganolfan Iaith Gymraeg a Threftadaeth wedi ei leoli mewn pentref chwarel Fictoraidd.

North Wales Resorts (Snowdonia) Ltd Ogwen Bank Holiday Park

Gostyngiad o 10% ar unrhyw wyliau ac archebwyd yn Ogwen Bank. Rhif Cerdyn Eryri ei angen.

Archebwch wyliau ym Mharc Gwyliau syfrdanol Ogwen Bank ac arbed 10%.

 

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.