Manwerthu

Siopiwch tan fyddwch wedi blino’n lân yn Eryri a mwynhau gostyngiadau gwych drwy garedigrwydd ein partneriaid adwerthu. Prun a’r ydych yn chwilio am gofrodd arbennig ar gyfer rhywun agos neu rhywbeth pleserus i chi eich hun, byddwch yn siopwr craff pan fyddwch yn defnyddio eich Cerdyn Eryri i gael bargeinion gwych mewn siopau manwerthu Eryri sydd yn cymryd rhan.

Porwch drwy’r rhestr isod a phan fyddwch yn gweld bargen sydd o ddiddordeb i chi, cliciwch ar enw’r busnes i gael gwybod mwy.

Mae partneriaid adwerthu newydd yn ymuno  a Cerdyn Eryri drwy’r amser, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl yn rheolaidd i weld y bargeinion diweddaraf sydd ar gael. Gallwch hefyd gadw i fynu drwy glicio ar yr eiconau ar ben y dudalen i gysylltu a ni ar y cyfryngau cymdeithasol,

Amgueddfa Lloyd George

50% oddi ar bris llyfryn Amgueddfa Lloyd George

Dewch i ymweld â chartref plentyndod Lloyd George i ddysgu mwy am y gwladweinydd mawr hwn ac am fywyd yn oes Fictoria.

Glosters, Porthmadog

10% i ffwrdd ar Ddydd Sul. 10% i ffwrdd ar gyrsiau 'throw down Saturday'

Cynhyrchion prydferth a wnaed yn y DU gan rhai o grefftwyr gorau’r wlad… a’r cyfle i wneud rhai eich hun!

Gwaith Llechi Inigo Jones

10% o ostyngiad oddi ar holl gynnyrch y siop a'r ardd ar bryniadau dros £10 (ac eithrio eitemau a wnaed i archeb). 10% o ostyngiad oddi ar daith hunan-dywys, uchafswm 2 oedolyn, 2 blentyn

Cynhyrchion prydferth wedi ei wneud o lechi lleol, a theithiau hunan-dywys o’r gweithdai – rhowch gynnig ar engrafio llechi hefyd!

Kerfoots o Borthmadog

10% oddi ar pob pryniant - gweler y disgrifiad am fanylion

Bwyta, yfed a siopa yn yr unig siop adrannol annibynnol mewn dwylo preifat yng Nghymru.

Nant Gwrtheyrn

Amryw o gynigion ar gael - gweler y disgrifiad am fanylion.

Mae Nant Gwrtheyrn yn ganolfan Iaith Gymraeg a Threftadaeth wedi ei leoli mewn pentref chwarel Fictoraidd.

 

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.