Map o fargeinion Cerdyn Eryri

Mae’n hawdd dod o hyd i fargeinion agosaf Cerdyn Eryri  pan fyddwch yn defnyddio ein map.

Gallwch glicio ar unrhyw docyn porffor i agor panel gwybodaeth sy’n amlinellu y fargen sydd ar gael gyda Cerdyn Eryri a manylion cyswllt y partner sy’n cynnig y fargen.

Os byddwch yn clicio’r eicon “full screen” yn y gornel ar dop yr ochor dde o’r map, byddwch yn agor y map mewn tudalen newydd a gweld rhestr lawn o’r bargeinion sydd ar gael yn y panel ar y chwith. Cliciwch un o’r rhain am fwy o wybodaeth.

Os byddwch yn clicio ar y ddolen ‘view in Google Maps’ ar waelod y panel gwybodaeth’ unrhyw fargeinion’, gallwch wedyn ddefnyddio nodweddion Google Maps safonol megis “Street View”, “directions” ac “send to your phone”.

Ac os ydych yn clicio ar eicon  ‘share’, gallwch rannu y map ar gyfryngau cymdeithasol neu mewn e-bost, ac hyd yn oed mewnosod y map mewn tudalen ar eich gwefan eich hun.

Mae’n werth nodi gan fod rhai bargeinion wedi eu clystru yn agos gyda’i gilydd  ar y map (yn enwedig mewn ardaloedd fel Caernarfon, Porthmadog a Llanberis)  efallai bydd rhaid i chi chwyddo i mewn.i weld y bargeinion sydd ymhellech i ffwrdd.

Cofiwch fod rhai bargeinion gyda telerau ac amodau ynghlwm; fe welwch fanylion am unrhyw T & A ar waelod tudalen broffil pob partner yn yr adran fargeinion ar y wefan hon.

 

Save

Save

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.